Strona główna Urząd Dozoru Technicznego Windy samochodowe Baterie i prostowniki Oferta Kontakt Oferta

 

Urząd Dozoru Technicznego

W zwiazku z przydzieleniem Urzedowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadan zwiazanych z zapewnianiem bezpieczenstwa pracy wózków jezdniowych (widlowych) informujemy, ze zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie rodzajów urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 28, poz. 240 ), z dniem 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnosnikowe z mechanicznym napedem podnoszenia beda podlegac dozorowi technicznemu .

W związku z powyższym, prowadzimy czynności związane z przygotowaniem oraz odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego.

W ich skład wchodzą: